Buldožer sa naprednom vožnjom

 • Elevated-driving Bulldozer SD9N

  Buldožer SD9N s povećanom vožnjom

  Buldožer SD9N je buldožer gusjeničar s povišenim zupčanikom, izravnim hidrauličkim pogonom, polukruto ovješenim i hidrauličkim komandama. Opremljen hidrauličko-mehaničkim pretvaračem zakretnog momenta, planetarnim, mjenjačem i jednom polugom za upravljanje. 

 • Elevated-driving Bulldozer SD7N LGP

  Buldožer SD7N LGP sa poboljšanom vožnjom

  Buldožer SD7LGP je buldožer gusjeničar sa 230 konjskih snaga s povišenim zupčanikom, pogonom s mjenjačem snage, polukruto ovješenim i hidrauličkim komandama. 

 • Elevated-driving Bulldozer SD7N

  Buldožer SD7N s povećanom vožnjom

  Buldožer SD7N je buldožer gusjeničar sa 230 konjskih snaga s povišenim zupčanikom, pogonom s mjenjačem snage, polukruto ovješenim i hidrauličkim komandama. 

 • Elevated-driving Bulldozer SD8N

  Buldožer SD8N s povišenom vožnjom

  Buldožer SD8N je buldožer gusjeničar s povišenim zupčanikom, izravnim hidrauličkim pogonom, polukruto ovješenim i hidrauličkim komandama. Opremljen hidrauličko-mehaničkim pretvaračem zakretnog momenta, planetarnim, mjenjačem i jednom polugom za upravljanje.