Močvarni buldožer TS160-3

  • Normal Structure Bulldozer TS160-3

    Buldožer normalne strukture TS160-3

    Buldožer TS160-3 polukruto je ovješen, s direktnim pogonom, upravljanjem pilot-mašine. Hidraulički upravljani buldožer sa gusjenicama sa glavnim kvačilom sa pojačanim uljem, konstantno uključen, sa promjenom rukavca, s dvostrukim šipkama na mehanički pogon.